Charakteristika školy

Škola zabezpečuje vzdělávání dětem a žákům, kteří se léčí v dětské léčebně, v léčebně zrakových vad a v ozdravovnách. Jedná se o děti a žáky se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním z celé České republiky. V léčebnách pobývají zpravidla čtyři až osm týdnů, v ozdravovnách tři týdny. Mnozí z nich tato zařízení navštěvují opakovaně. Někteří přijíždějí a odjíždějí individuálně, v léčebně zrakových vad a ozdravovnách jsou léčebné pobyty organizovány turnusovým způsobem. V některých zařízeních je umožněno rodičům, aby v době léčebného pobytu své dítě doprovázeli.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru