Ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně, Horní promenáda 265, IČ: 70 840 261, jako správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (adaptační zákon) Vás informuje o:

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány:

1.1 Na základě plnění právních povinností/legislativy.

1.2 Pro splnění smlouvy mezi školou a subjekty těchto osobních údajů.

1.3 Na základě souhlasu.

1.4 Na základě oprávněného zájmu správce.

Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byla pro naši organizaci jmenována: Blanka Dostálková, tel. 602 674 221, email: blanka.dostalkova@zsvesna.cz.

.2.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva     na přenositelnost údajů,
c) dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů, kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

2.2 Nebude-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27; 170 00 Praha 7.

2.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

2.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.

tisk Tisknout   ↑ Nahoru