INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ OD 1.9.2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ OD 1.9.2021

Na základě udělené výjimky z testování dětí a žáků pro mateřské školy při zdravotnickém zařízení a základní školy při zdravotnickém zařízení udělené v čl. XVIII. v  Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: 14592/2021-3/MIN/KAN ze 6. dubna 2021 informujeme všechny zákonné zástupce, že neprovádíme testování dětí a žáků jako povinně splnitelnou podmínku pro účast na prezenční formě vzdělávání.

Testování dětí od věku 6 let provádí pravidelně zdravotnické zařízení dle nastaveného harmonogramu.

 

Mgr. Lucie Pospíšilová, ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru