Beseda s instruktorem praporu hradní stráže

Beseda s instruktorem praporu hradní stráže

Ve středu 25. května 2022 proběhla beseda s nadrotmistrem Romanem Pilným, instruktorem praporu hradní stráže.

Žáci ze základní a mateřské školy se seznámili se zajímavým povoláním. Pro všechny bylo velmi atraktivní vyzkoušet si neprůstřelnou vestu
i s helmou.

Děti dostaly i hezké dárky a mohly se zeptat na vše, co je zajímá.

Jménem všech zúčastněných žáků i pedagogů velice děkuji za čas, který nám nadrotmistr Roman Pilný věnoval. Moc si toho vážíme.                                                                                                                         

Za ZŠ při dětské léčebně Mgr. Lenka Zmatlíková

 

  

tisk Tisknout   ↑ Nahoru