Provoz školy od 18.9.2020

Provoz školy od 18.9.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

do prostor školy vstupujte prosím s ochranou úst (rouška, štít).

Při vstupu do školy použijte dezinfekční prostředek k dezinfekci rukou (umístěna ve vstupním prostoru školy).

Použití roušky:

  • při pohybu ve společných prostorách (chodba, toalety) je použití ochrany úst povinné (neplatí pro „výjimky“);
  • při vstupu rodiče či zákonného zástupce do třídy je povinné roušku použít;
  • ve třídách platí povinnost používat roušku pro vyučující a žáky 2. stupně, vyučující a žáci 1. stupně roušku používat nemusí.

Provozní doba školy:

  • vyučování 1. směny začíná v 7:15 a končí v 9:50;
  • vyučování 2. směny začíná v 10:15 a končí v 11:55 odchodem na oběd a pokračuje od 12:55 do 13:40.

Provoz školy a hygienická opatření:

  • úklid a dezinfekci celého prostoru školy provádí provozní zaměstnanci lázní;
  • v době střídání skupin žáků (zpravidla mezi 1. a 2. směnou) dochází k dezinfekci pracovních ploch žáků;
  • po celou dobu vyučování je prováděno větrání.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

  • zákonní zástupci předají své děti učiteli při zahájení výuky a po vyučování si je řádně převezmou ze třídy;
  • v případě absence prosíme o sdělení omluvy třídnímu učiteli.

V případě respiračních onemocnění dětí a žáků rozhodne lékař o účasti na výchovně-vzdělávacím procesu.

V Janských Lázních dne 18. 9. 2020 Mgr. Lucie Pospíšilová ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru