Provoz školy od 14.3.2022

Provoz školy od 14.3.2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

protože se naše škola nachází při zdravotnickém zařízení, nadále věnujte pozornost těmto pokynům:

Použití respirátoru, roušky:

  • do prostor školy vstupujte s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa):
  • ve třídách neplatí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest ani pro žáky, ani pro pedagogické pracovníky;

Provozní doba školy:

  • vyučování 1. směny začíná v 7:15 a končí v 9:50;
  • vyučování 2. směny začíná v 10:15 a končí v 11:55 odchodem na oběd a pokračuje od 12:55 do 13:40.

Provoz školy a hygienická opatření:

  • úklid a dezinfekci celého prostoru školy provádí provozní zaměstnanci lázní;
  • navíc v době střídání skupin žáků (zpravidla mezi 1. a 2. směnou) dochází k dezinfekci pracovních ploch žáků;
  • po celou dobu vyučování je prováděno větrání, a to následujícím způsobem:

- v půli vyučovací hodiny (pokud to teplotní a povětrnostní podmínky dovolí);

- o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

  • zákonní zástupci předají své děti učiteli při zahájení výuky a po vyučování si je řádně převezmou ze třídy;
  • v případě absence prosíme o sdělení omluvy třídnímu učiteli.

V případě respiračních onemocnění dětí a žáků rozhodne lékař o účasti na výchovně-vzdělávacím procesu. 

V Janských Lázních dne 14. 3. 2022

Mgr. Lucie Pospíšilová

ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru