Provoz školy od 30.11.2020

Provoz školy od 30.11.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

do prostor školy vstupujte prosím s ochranou úst (respirátor, rouška).
Při vstupu do školy použijte dezinfekční prostředek k dezinfekci rukou (umístěna ve vstupním prostoru školy).

Použití respirátoru, roušky:

 • při pohybu ve společných prostorách (chodba, toaleta) je použití ochrany úst povinné (neplatí pro "výjimky");
 • při vstupu rodiče či zákonného zástupce do jakékoli třídy je povinné roušku použít;
 • ve třídách platí povinnost používat roušku pro vyučující a žáky 1. i 2. stupně, tato povinnost neplatí pro vyučující a žáky třídy základní školy speciální.

Provozní doba školy:

 • vyučování 1. směny začíná v 7:15 a končí v 9:50;
 • vyučování 2. směny začíná v 10:15 a končí v 11:55 odchodem na oběd a pokračuje od 12:55 do 13:40.

Provoz školy a hygienická opatření:

 • úklid a dezinfekce celého prostoru školy provádí provozní zaměstnanci lázní;
 • v době střídání skupin žáků (zpravidla mezi 1. a 2. směnou) dochází k dezinfekci pracovních ploch žáků;
 • pro celou dobu vyučování je prováděno větrání, a to následujícím způsobem:
  • v půli vyučovací hodiny (pokud to teplotní a povětrnostní podmínky dovolí);
  • o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

 • zákonní zástupci předají své děti učiteli při zahájení výuky a po vyučování si je řádně převezmou ze třídy;
 • v případě absence prosíme o sdělení omluvy třídnímu učiteli.

V případě respiračních onemocnění dětí a žáků rozhodne lékař o účasti na výchovně-vzdělávacím procesu.

v Janských Lázních dne 30. 11. 2020
Mgr. Lucie Pospíšilová
ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru