(Tý)Den Země

(Tý)Den Země

Ve čtvrtek 25. dubna 2024 žáci prvního stupně oslavili formou projektového dne Den Země, který se celosvětově slaví 22. dubna. Cílem bylo prohlubovat u žáků aktivní a zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí, ale také zvyšovat komunikativní a sociální kompetence, učit se pracovat v týmu, stanovit si posloupnost a logickou provázanost svých činností, hodnotit vlastní práci i práci spolužáků. Žáci si vyzkoušeli zajímavé fyzikální pokusy, čekali na ně výtvarné aktivity, nechyběla stezka v prostorách školy, po jejímž zdárném zvládnutí na ně čekala sladká odměna.  

Environmentálním tématům, jako jsou potřeba ochrany životního prostředí, ekologie, recyklace, třídění odpadu a další, jsme se intenzivně věnovali nejen na prvním stupni celý týden. Výsledky žákovských prací v současné době zdobí prostory školy.

  

tisk Tisknout   ↑ Nahoru