Beseda o lesních zvířátkách

Beseda o lesních zvířátkách

V pátek dne 16. 2. 2024 proběhla v naší mateřské škole se studentkami z České lesnické akademie Trutnov pod vedením pana Zdeňka Pajkrta beseda o lesních zvířátkách. Děti poznávaly vycpaná zvířátka, určovaly, kterému zvířátku patří paroží, rohy, srst a odlitky stop. Poslechly si hru na lesní roh, dozvěděly se něco z „myslivecké hantýrky“ a spoustu jiných zajímavostí. Na závěr nechyběly hádanky a skládanky, které ověřily, jací jsme byli posluchači.

Beseda se nám moc líbila a budeme se těšit na další.

Kolektiv učitelek MŠ

tisk Tisknout   ↑ Nahoru