Provoz školy od 25.10.2021 a 1.11.2021

Provoz školy od 25.10.2021 a 1.11.2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

do prostor školy vstupujte s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa):

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC.

Při vstupu do školy použijte dezinfekční prostředek k dezinfekci rukou (umístěna ve vstupním prostoru školy).

Použití respirátoru, roušky:

 • při pohybu ve společných prostorách (chodba, toalety) je použití ochranného prostředku dýchacích cest povinné (neplatí pro „výjimky“);
 • děti do věku 15 let mohou použít roušku, osoby starší 15 let respirátor;
 • při vstupu rodiče či zákonného zástupce do jakékoli třídy je povinné ochranný prostředek dýchacích cest použít;
 • ve třídách neplatí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest pro žáky 1. i 2. stupně a všechny pedagogické pracovníky s výjimkou neočkovaných pedagogických pracovníků (neočkovaný ped. pracovník je ten, který nebyl očkován proti onemocnění covid-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní) – toto platí od 1. 11. 2021;
 • povinnost použití respirátoru se vztahuje na pedagogické pracovníky všude tam, kde sdílí s jiným spolupracovníkem prostor (sborovna, kabinet…).

Provozní doba školy:

 • vyučování 1. směny začíná v 7:15 a končí v 9:50;
 • vyučování 2. směny začíná v 10:15 a končí v 11:55 odchodem na oběd a pokračuje od 12:55 do 13:40.

Provoz školy a hygienická opatření:

 • úklid a dezinfekci celého prostoru školy provádí provozní zaměstnanci lázní;
 • navíc v době střídání skupin žáků (zpravidla mezi 1. a 2. směnou) dochází k dezinfekci pracovních ploch žáků;
 • po celou dobu vyučování je prováděno větrání, a to následujícím způsobem:

- v půli vyučovací hodiny (pokud to teplotní a povětrnostní podmínky dovolí);

- o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.

Způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků:

 • zákonní zástupci předají své děti učiteli při zahájení výuky a po vyučování si je řádně převezmou ze třídy;
 • v případě absence prosíme o sdělení omluvy třídnímu učiteli.

V případě respiračních onemocnění dětí a žáků rozhodne lékař o účasti na výchovně-vzdělávacím procesu. 

V Janských Lázních dne 25. 10. 2021

Mgr. Lucie Pospíšilová

ředitelka školy

tisk Tisknout   ↑ Nahoru